Cum corectam facturile?

Conform Codului fiscal, art. 159 Corectarea documentelor , corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel: a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document; b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un…

Mai mult

Declaratia recapitulativa din 2010

Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care menţionează: a) livrările intracomunitare scutite de taxă pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă; b) livrările de bunuri efectuate în cadrul…

Mai mult