Declaratia recapitulativa din 2010

Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care menţionează: a) livrările intracomunitare scutite de taxă pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă; b) livrările de bunuri efectuate în cadrul…

Mai mult