Scutire TVA – livrari intracomunitare

Conform codului fiscal, art.143, sunt scutite de taxa: a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia: 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi; 2. livrărilor intracomunitare care…

Mai mult

Declaratia recapitulativa din 2010

Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care menţionează: a) livrările intracomunitare scutite de taxă pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă; b) livrările de bunuri efectuate în cadrul…

Mai mult