TVA colectata vs. TVA deductibila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! TVA colectata – reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei. In contabilitate se evidentiaza prin intermediul contului 4427 (P). Exemplu: O societate presteaza servicii IT pentru care emite factura in valoare totala de 5950…

Mai mult

Corectarea formularului 300 – aspecte utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015, lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz. Ai constatat erori dupa depunerea formularului 300 si doresti sa corectezi ? In cazul formularului 300 sumele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidentele…

Mai mult

Corectarea obligatiilor declarate eronat in decontul de TVA – formular 300

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015, lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz. Ai constatat erori dupa depunerea formularului 300 si doresti sa corectezi ? In cazul formularului 300 sumele rezultate din corectarea erorilor…

Mai mult

Ce este un reprezentant fiscal? Cine il desemneaza?

Reprezentantul fiscal actioneaza in numele persoanei care l-a desemnat, reprezentand interesele acesteia pe teritoriul unui stat in care desfasoara operatiuni economice specifice obiectului sau de activitate. Daca o persoana este obligata la plata TVA si nu se afla in spatial comunitar, are OBLIGATIA desemnarii unui reprezentant fiscal. Cei care se afla in spatial comunitar, nu au obligatia desemnarii unui reprezentant…

Mai mult

Cum se rectifica datele eronate din declaratiile fiscale?

Potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, contribuabilii pot proceda la corectarea declaratiilor fiscale. Acele declaratii care contin date eronate si au fost depuse la oranul fiscal competent pot fi corectate de catre contribuabili prin depunerea unei declaratii rectificative ulterioare. Organul fiscal competent este acela in raza caruia contribuabilul este inreistrat ca platitor de taxes si impozite. Erorile care se permit…

Mai mult

Formularul (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusiv datele şi informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni. Formularul (300)…

Mai mult

Formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Formatul complet al ordinului este atasat aici. Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile…

Mai mult

Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont TVA”

Prevederi: –   Se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod MFP: 14.13.01.02 — Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut in cuprinsul acestui ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2010. –  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.…

Mai mult

Formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata

Formular decont de taxa pe valoarea adaugata (word) Formular decont de taxa pe valoarea adaugata (PDF) In data de 16 decembrie 2008 a fost emis Ordinul nr. 1.746 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata. Data intrarii in vigoare este 22/12/2008. Prin aceast Ordin se aproba modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxa…

Mai mult

Completarea formularului (300) “Decont TVA”

Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulteriore. Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene: a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii…

Mai mult