Cum calculezi dobanzile si penalitatile datorate in cazul platii cu intarziere a taxelor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Firma X SRL a platit cu intarziere obligatiile fiscale scadente la 27 iunie 2022. Plata obligatiei in suma de 100.000 lei s-a facut la data de 12 august 2022. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.…

Mai mult

ANAF: obligatii de plata datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorecta a obligatiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 06.03.2023 un material referitor la obligatiile de plata datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorecta a obligatiilor fiscale. DOBÂNZI ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.Nivelul dobânzii este…

Mai mult

Penalitati de intarziere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In situatia neachitarii la termen a obligatiilor fiscale, debitorul datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Penalitatile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul penalitatii de intarziere este de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul dobanzii este de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanzile si penalitatile…

Mai mult

Dobanzi, penalitati de intarziere si nedeclarare – ce reprezinta fiecare?

Din 2016, vom avea 3 sanctiuni : ·         penalitatea de nedeclarare : 0.08%/zi (nou introdusa din 2016) ·         dobanda de intarziere : 0.02%/zi  (pana la 31.12.2015 este de 0.03%/zi) ·         penalitatea de intarziere: 0.01%/zi (pana la 31.12.2015 este de de 0.02%/zi). Ce inseamna fiecare din aceste sanctiuni ? Penalitatea de nedeclarare Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de…

Mai mult

Creante fiscale principale vs. creante fiscale accesorii

Creanţele fiscale principale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, drepturi determinate constând în dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat.…

Mai mult

Cat platesti daca omiti sa achiti taxele la stat ?

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Ce sunt dobanzile ? Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat…

Mai mult

Dobanzile si penalitatile de intarziere – afla cat trebuie sa platesti in plus daca nu ai achitat obligatiile la scadenta

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere; IMPORTANT! Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând…

Mai mult

Particularitati in cazul dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale

Baza legala: OUG 50/2013; OG 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala cu completari si modificari ulterioare;Decizia 3/2008 Conform prevederilor legale date de OUG 50/2013 dobanzile sunt definite ca fiind echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta şi se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat…

Mai mult

Depunerea unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala

Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declarațiile fiscale ca urmare a depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative cu diminuare de obligație fiscala, este prevazuta in Ordinul ANAF nr. 144/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 137 din 29 februarie 2012. Etapele procedurii sunt : 2.1. În situația depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative cu diminuare de…

Mai mult

Nivelul penalitatilor de intarziere de la 1 iulie 2013

Prin Ordonanta de urgenta nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale,publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013, se modifică procedura perceperii penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termen legal a obligaţiilor fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2013. Penalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență şi se calculează pentru fiecare zi…

Mai mult