TVA – principalele informatii cu privire la taxa pe valoare adaugata

Ce este TVA? Sfera de aplicare Legislatia aplicabila Operatiuni supuse TVA. Platitor TVA vs. neplatitor TVA Cotele de TVA Evidenta TVA Declararea TVA   TVA (taxa pe valoare adaugata) este un impozit pe consum care este suportat de catre consumatorul final in beneficiul statului. Se colecteaza prin intermediului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA , astfel acestea doar intermediaza circuitul…

Mai mult

Scutiri de TVA pentru operatiuni din interiorul tarii

Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa: a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strâns legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de…

Mai mult

Persoanele obligate la plata TVA

Persoanele obligate la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania (art 150, CF) Urmatoarele persoane sunt obligate la plata taxei: a) persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile, cu exceptia cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxei conform prevederilor lit. b) – g); b) persoana impozabila care actioneaza ca atare si care beneficiaza…

Mai mult

Organizarea evidentei in scopuri de TVA

In vederea organizarii evidentei in scopuri de TVA vom readuce in discutie un act legislativ emis anul trecut , si anume Ordinul 1.372/2008. Conform acestui ordin au obligatia sa tina evidente corecte si complete: a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru…

Mai mult