Termenul zilei: exigibilitatea taxei

Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. Codul fiscal, pe langa notiunea de exigibilitate a taxei, a definit si exigibilitatea platii taxei care reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului. Articole...

Tabel informativ privind perioada fiscala pentru persoanele impozabile care efectueaza achizitii intracomunitare

Perioada fiscala pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara devine luna calendaristica astfel:   Sursa: DGRFP Brasov   Articole similareInregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare – modificari 2017Declaratia 092 – cand se depune ?Corespunde...

Exigibilitatea TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Prin derogare, exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru...

Exigibilitatea TVA

Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. Această dată determină şi momentul de la care se datorează...

Exemplu privind exigibilitatea TVA conform normelor metodologice

Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziție intracomunitară de bunuri în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010. Taxa aferentă achiziției intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb în vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicându-se cota de TVA de 19%, astfel: 1.000 euro x 4,18 lei/euro x 19% = 794,2 lei....

TVA – faptul generator

In normele la codul fiscal sunt prezentate 3 precizari in ce priveste faptul geneator si exigibilitatea taxei , astfel : 1. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. În sensul titlului VI din Codul fiscal, contractul de consignaţie...