Participarea contabilului la inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Desi de cele mai multe ori, activitatea de inventariere este initiata de contabil, prevederile legale prevad reguli clare in ce priveste responsabilitatea inventarierii si implicarea contabilului in acest proces. Asadar, conform O 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, răspunderea pentru buna…

Mai mult

Este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului pentru a putea repartiza dividende trimestriale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a putea repartiza dividende trimestriale trebuie sa depui situatii financiare interimare. Intocmirea acestora a fost reglementata prin O 3067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile. În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului…

Mai mult

Cine poate sa faca parte din comisia de inventariere si cine nu ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala pentru efectuarea inventarierii este Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa de catre conducerea entitatii. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei (numele presedintelui si…

Mai mult