Este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului pentru a putea repartiza dividende trimestriale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pentru a putea repartiza dividende trimestriale trebuie sa depui situatii financiare interimare. Intocmirea acestora a fost reglementata prin O 3067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Asadar, raspunsul este da, este obligatorie efectuarea inventarierii .

MANUAL DE PROCEDURI DE INVENTARIERE, 2019

Politici contabile semnificative pentru situatiile financiare interimare


Articole similare

Comentariul tau aici