Formularul 311- Declaratia de TVA a persoanelor al caror cod a fost anulat

Ordinul nr. 2.224 din 22.08.2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 549/ 29.08.2013. Ordinul vizeaza  aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea…

Mai mult