Principiul continuitatii activitatii – ce prevederi noi aduce O 1802 din 2014 ?

In detalierea principiului continuitatii activitatii, O 1802/2014 aduce in plus fata de Ordinul 3055/2009, urmatoarea precizare :  “Entităţile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declaraţia care însoţeşte situaţiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanţului, acestea procedează la reclasificarea creanţelor pe termen lung în creanţe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen…

Mai mult

Principalele diferente între IAS-IFRS si OMFP 3055/2009 pentru imobilizarile corporale

Conform Ordinului 9/2010 emis de BNR, Situațiile Financiare întocmite în conformitate  cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, devin unicul sistem contabil pentru  instituțiile de credit. De asemenea, la 1 Octombrie 2012, Ministerul Finanțelor Publice a emis  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu standardele  internaționale de raportare financiară aplicabile societăților comerciale ale căror titluri de  valoare sunt admise…

Mai mult