Obligatiile angajatorilor privind sanatatea si securitatea in munca !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea si instruirea lucratorilor; asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute mai sus, tinand seama de modificarea conditiilor, si…

Mai mult

Protectia muncii privind temperaturile extreme – OUG nr. 99/2000

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Inspectiei Muncii a aparut un comunicat cu privire la faptul ca se vor efectua verificari in ceea ce priveste respectarea prevederilor OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia lucratorilor. Poti consulta aici comunicatul Care sunt prevederile OUG nr. 99/2000 ?…

Mai mult

Alimentatia de protectie – cine poate beneficia si in ce consta ?

Baza legala : Legea 319/2006 si normele de aplicare Art. 14 din legea  mai sus mentionata prevede ca alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. Ce prevad normele generale de…

Mai mult

Regulamentul intern

Conform Codului Muncii, regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Cuprins Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; c) drepturile si obligatiile…

Mai mult

Mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca

Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale: • pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau • pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. Intra sub incidenta acestor prevederi din Codul fiscal mijloacele fixe…

Mai mult