Rezultatul exercitiulului, rezultatul reportat, repartizarea profitului

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta între veniturile si cheltuielile exercitiului. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Repartizarea profitului se înregistreaza în contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se…

Mai mult