Ce trebuie sa contina arhiva zip la bilantul pe 2019?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In arhiva zip care se ataseaza la formatul pdf al bilantului societatilor comerciale pe 2019 se cuprinde: raportul administratorilor declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii prin care isi asuma raspunderea privind intocmirea situatiilor financiare anuale decizia asociatului unic/ hotatarea AGA privind aprobarea situatiilor financiare anuale…

Mai mult

Situatia modificarii capitalurilor proprii

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; – număr mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50 întocmesc situatii financiare anuale care cuprind pe langa bilant, cont de profit / pierdere , note explicative la…

Mai mult