Cine depune situatiile financiare pana la 30 aprilie 2015 ?

Au obligatia depunerii situatiilor financiare in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar ,persoanele juridice fara scop patrimonial care aplica reglementarile contabile conforme cu O 1969/2007. Aceste reglementări contabile sunt obligatorii pentru: • asociaţii; • fundaţii sau alte organizaţii de acest fel; • partide politice; • patronate; • organizaţii sindicale; • culte religioase, precum şi pentru •…

Mai mult

Atentie! programul pentru situatii financiare este disponibil pe ANAF

In data de 30 ianuarie 2015 ANAF a publicat Pdf-urile pentru situatiile financiare . Sunt 4 tipuri de fisiere (care se pot descarca de aici). S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2.…

Mai mult

Atentie ! A fost publicat ordinul privind situatiile financiare la 2014!

Baza legala : Ordinul 65 /2015  publicat in M.Of. nr.69/27.01.2015 Formularul pentru situatii financiare nu a fost actualizat pe site-ul ANAF pana la 27.01.2015. Cadrul legal de raportare : 1.1.Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE  întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte…

Mai mult

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele: – pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; – pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Subunităţile din România care aparţin unor…

Mai mult