Tipuri de situatii financiare pe care le depun companiile in Romania – 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Raportarile contabile pe care trebuie sa le depuna orice societate comerciala din Romania sunt: situatiile financiare anuale – se depun in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar de catre orice entitate situatiile financiare intermediare – optionale, daca doresc sa repartizeze dividende trimestriale, din profitul curent situatii financiare semestriale…

Mai mult

Formatul electronic al situatiilor financiare pe 2021 publicat de ANAF in 04.02.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 04.02.2022 formatul electronic pentru: S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale…

Mai mult