Documentele care trebuie sa insoteasca transportul

Exista urmatoarele documente care nu trebuie sa lipseasca de langa bunuri pe perioada transportului: Factura; Avizul de insotire a marfii – potrivit Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar-contabile,este formular cu regim special intern de tipărire şi numerotare. Serveşte printre altele si ca document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz.Se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către…

Mai mult