Noutati fiscale din 2010

Facturarea • Sunt considerate facturi în original facturile transmise prin poşta electronică • Facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii: a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:…

Mai mult