Ce se intelege prin valoarea fiscala ?

Potrivit definitiei date de codul fiscal valoarea fiscală reprezintă : a) valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile aplicabile – pentru active și pasive, altele decât cele menționate la lit. b) – d); b) valoarea de achiziție sau de aport, utilizată pentru calculul profitului impozabil – pentru titlurile de participare. În valoarea fiscală se includ și evaluările înregistrate potrivit…

Mai mult

Noutati fiscale din 2010

Facturarea • Sunt considerate facturi în original facturile transmise prin poşta electronică • Facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii: a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:…

Mai mult

Amortizarea fiscala

Definitie valoare fiscala Codul fiscal (art 7. alin (33)) defineste valoarea fiscala pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri ca find costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările…

Mai mult