Stabilirea venitului din activitati independente – contabilitate in partida simpla

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă (1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia situatiei in care se aplica normele de venit precum si a veniturilor…

Mai mult