Tipuri de situatii financiare pe care le depun companiile in Romania – 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Raportarile contabile pe care trebuie sa le depuna orice societate comerciala din Romania sunt:

 • situatiile financiare anuale – se depun in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar de catre orice entitate
 • situatiile financiare intermediare – optionale, daca doresc sa repartizeze dividende trimestriale, din profitul curent
 • situatii financiare semestriale (conform legii contabilitatii, Ministerul Finantelor mai poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, doar de catre persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent. Asadar, entitatile care la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2021 au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro ar putea avea obligatia sa depuna in anul 2022 bilant semestrial)

Utilizatorii SmartBill Conta pot genera direct din aplicatia de contabilitate toate aceste tipuri de situatii financiare.

Pentru aceste lucru, in primul rand trebuie sa acceseze sectiunea Declaratii-Bilant.

Apoi, aici se va putea selecta tipul de bilant: trimestrial, semestrial sau anual dar si categoria entitatii: microentitati, entitati mici si entitati mijlocii, mari si de interes public.

Microentitatile

Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:

 • Total active 1.500.000 lei
 • Cifra de afaceri 3.000.000 lei
 • Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Entitatile mici

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:

 • Total active: 17.500.000
 • Cifra de afaceri 35.000.000
 • Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Entitati mijlocii si mari

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:

 • Total active: 17.500.000
 • Cifra de afaceri 35.000.000
 • Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Complexitatea raportarilor depinde de marimea entitatii.

Microentitatile intocmesc situatii financiare ce cuprind:

 • Bilant prescurtat (cod 10)
 • Cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20)

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“(cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“(cod 40)

Entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale ce cuprind:

 • Bilant prescurtat (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Note explicative la situatiile financiare anuale

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“(cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“(cod 40).

Entitatile mijlocii si mari intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

 • Bilant (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Situatia fluxurilor de trezorerie;
 • Situatia modificarilor capitalului propriu;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie;
 • Note explicative la situatiile financiare anuale
 • Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“(cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“(cod 40)

Din SmartBill Conta, formularele pdf pentru bilant se pot genera automat gata completate cu datele inregistrate in aplicatie.

Articole similare

Comentariul tau aici