Traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati la verificarea situatiei personale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1044 din 20.11.2023 s-a publicat Ordinul nr. 1882 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Prin proiect se introduce obligativitatea ca inscrisurile intr-o limba straina trebuie insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

Art. I. — Anexa nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
— Înaintea penultimului paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
Înscrisurile într-o limbă străină trebuie însoțite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați de Ministerul Justiției, potrivit art. 8 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici