Un nou model al concediului medical – Ordinul nr. 1546/938/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 820 din 7 septembrie a fost publicat Ordinul nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Certificatul de concediu medical a mai fost modificat recent prin O 1092/2020. Despre aceasta am scris aici: Noul model al certificatului de concediu medical – O 1092/2020 – vechile formulare se vor putea utiliza pana la 30.09.2020.

Iata ca la numai 2 luni, avem o noua modificare , prin O 1546/938/2020.

Ce noutati exista ?

  • se prevede ca eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului (inainte bolile infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării nu figurau ca exceptie).
  • la completarea rubricilor de către medicul curant/casa de asigurări de sănătate la capitolul :

Urgențe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna și vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase și urgențele medico-chirurgicale și vor completa numărul corespunzător din lista de urgențe medico-chirurgicale și boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau numărul corespunzător din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  • in ce priveste codul de indemnizatie, se actualizeaza prevederile pentru codurile 51 si 07 astfel:

Se completează cu cod 51 – Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării – numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.

În cazul completării codului 07 – Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observații» de pe verso-ul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv ale municipiului București, și durata perioadei de carantină.

  •  în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica «Prevenire», cât și rubrica «100%

Elementele nou introduse sunt marcat pe imaginea de mai jos :

Articole similare

Comentariul tau aici