Un nou sistem de monitorizare a transporturilor: e-Sigiliu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a propus inntr-un proiect de ordin publicat in data de 19 septembrie 2023 instituirea Sistemului național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.
Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Ce se intelege prin dispozitive electronice?

Prin dispozitive electronice se înțelege sigiliul inteligent care înregistrează date și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor.

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc. Procedura privind
stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri sunt stabilite prin ordin comun elaborat în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Sistemul național RO e-Sigiliu este utilizat și gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română și Centrul Național pentru Informații Financiare.

În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora.

Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligației prevăzute la pct.6 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenționale prevăzute la pct.7 se fac de către organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române.

Resursele financiare şi materiale necesare operaționalizării și gestionării Sistemului național RO e-Sigiliu se asigură, din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare și Autoritatea Vamală Română și de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, asigură managementul datelor şi informaţiilor existente în Sistemul național RO e-Sigiliu, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 07/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

CITESTE SI:

Articole similare

Comentariul tau aici