Veniturile din activitati independente – contracte de activitate sportiva

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva, incheiate potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de astfel de venituri care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, de a retine si de a plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa, impozitul fiind final.

Contribuabilii pot opta ca platitorii de venituri sa distribuie cota de 2% sau de 3,5%, dupa caz, din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea:

  • entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, a unitatilor de cult; sau
  • acordarea de burse private; sau
  • entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea se exercita, in scris, pentru sustinerea entitatilor prevazute la alin. (2) lit. a) si c) sau acordarea de burse private, astfel:

  • la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv data de 15 martie, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor;
  • la platitorul de venit, in urma solicitarii beneficiarului de venit, exercitata in scris.

Exemplu:

O persoana fizica, sportiv de performanta, realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala incheiat cu entitatea A. Plata drepturilor se efectueaza lunar. Impozitul datorat in luna este de 600 lei.

Sportivul a solicitat platitorului de venit sa ii calculeze, sa ii retina si sa distribuie cota de 3,5% din impozitul pe venit datorat catre entitatea nonprofit furnizoare de servicii sociale acreditata cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, entitatea B.

Entitatea A procedeaza dupa cum urmeaza:

a) stabileste cuantumul cotei de 3,5% din impozitul datorat de 600 lei

600 lei x 3,5% = 21 lei

Rezulta urmatoarele:

impozit datorat – 600 lei

cota 3.5% – 21 lei

impozit de plata – 579 lei

Articole similare