10 informatii si noutati fiscale valabile pentru luna iunie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

În cursul lunii iunie, au intrat în vigoare câteva noi măsuri fiscale şi pe de altă parte au fost eliminate unele obligaţii de raportare pentru firmele din Romania, astfel:

1.Au fost introduse noi formulare pentru declararea numerarului însoţit şi neînsoţit, valabile începând cu data de 3 iunie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UE 1672/2018 din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune.

Se utilizeză două formulare, denumite: formular declarare numerar în cazul numerarului însoţit respectiv formular de informare cu privire la numerar în cazul numerarului neînsoţit care intră sau iese din Uniune în colete poştale, expedieri de curierat, bagaje neînsoţite sau mărfuri containerizate. Documentele sunt disponibile pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor.

2. Începand cu 1 iunie 2021 s-au aprobat noi măsuri de relaxare, în baza Hotărârii 580/2021.

Cu toate acestea, pentru  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în domeniul artistic, deşi nu mai există restricţii severe, există limitări ce ţin de măsurile de protecţie sanitară sau de numărul de participanţi la evenimente culturale ori sportive. Până la 1 iunie 2021 artiştii au putut beneficia de măsura şomajului tehnic în baza Ordonanţei de Urgenţă 30/2020.

În baza OUG 44 publicată în 07.06.2021,  începând cu luna iunie,  pe toată durata stării de alertă şi 3 luni după încetarea ei, persoanele care au realizat venituri din contracte de drepturi de autor sprijinite prin măsura şomajului tehnic (75% din câştigul salarial mediu brut) vor putea beneficia de o indemnizaţie de 41,5% în cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor, fiind necesară depunerea unei cereri însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

3. În cursul lunii iunie, există 3 zile de sarbătoare legală – 1 iunie (ziua copilului), 20 şi 21 iunie (Rusaliile).

Angajatorii trebuie să urmărească ca pentru angajaţii care lucrează în zilele libere oficiale să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile iar în cazul în care, justificat, nu se acordă zile libere, pentru aceste zile să beneficieze, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

4. În 17.05.2021 a intrat în vigoare o hotărâre care aduce o schimbare în ce priveşte momentul în care angajata/ul trebuie să revină din concediul de îngrjire copil pentru a putea beneficia de stimulentul de inserţie (Hotararea nr. 536 din 13 mai 2021).

Până la data publicării acestui act norrmativ, angajata/ul trebuia să revină cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului (3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi) pentru a putea beneficia de stimulentul de inserţie de 650 lei.

Potrivit noii reglementări, stiumulentul este în cuantum de 1.500 lei, dacă persoana obţine venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi şi se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, şi în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

5. Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a publicat pe site-ul propriu Planul National de Redresare şi Rezilienţă în care sunt incluse şi măsuri care fac referire la aspecte fiscale, mai precis: reforma ANAF prin digitalizare, modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice, revizuirea cadrului fiscal. Câteva exemple de măsuri incluse în reforma fiscală includ:  îmbunătăţirea administrării marilor contribuabili, introducerea unui model mai transparent şi orientat spre servicii al administrării taxelor sau implementarea analizei cheltuielilor în domeniul de sănătate şi educaţie.

6.Firmele care au raportat o cifră de afaceri la 2020 sub plafonul de 1.000.000 euro, nu vor mai avea obligaţia ca începând cu anul 2021 sa întocmească raportări contabile la 30 iunie.

7. În anul 2021, declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiu până la data de 01 octombrie 2021, potrivit OUG nr.43/2021, publicată în ultima zi a lunii mai.

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea forma de înscris sub semnatură privată ori forma electronică şi poate fi transmisă la oficiu prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de posta şi curier. Declaraţia poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

8. Termenul pentru depunerea bilanţurilor pe anul 2020 a fost 31 mai 2021. Companiile care nu şi-au îndeplinit această obligaţie de raportare riscă următoarele amenzi, în funcţie de durata întârzierii:

  • între 1 zi şi 15 zile lucrătoare , amenda este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei
  • între 16 zile şi 30 zile lucrătoare- amenda este cuprinsă între 1.000 lei şi 3.000 lei
  • peste 30 de zile lucrătoare amenda este cuprinsă între 1.500 lei şi 4.500 lei.

În cazul nedepunerii situatiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile sancţiunea este amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

9. Începând cu raportările aferente lunii iunie 2021, se utilizează un nou formular al decontului de TVA D300 aprobat prin Ordinul ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”.

10. 30 iunie este termenul până la care firmele străine din Romania trebuie să depună chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale, potrivit Ordinului 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine.

Articole similare

Comentariul tau aici