10 plafoane fiscale pentru 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos o lista cu cele 10 plafoane fiscale care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2022, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2021.

Mai jos cursurile avute in vedere la calculul noilor plafoane fiscale:

A. Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2021 pentru eur : 4.9481 lei/eur.

B. Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2021 (publicat de BNR in 30 decembrie 2021) : 4.9486 lei/eur.

C. Cursul mediu anual publicat de BNR pe 2021 4,9204 lei/eur

1.Microintreprinderi

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – venituri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. In baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se considera cursul publicat in utlima zi a anului – deci 4.9481 lei/eur prin urmare plafonul este: 4.948.100 lei.

2. Platitor de TVA

Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur ( Mai precis, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Citeste si Cifra de afaceri pentru TVA- reguli contabile vs fiscale

3. TVA la incasare

Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri (determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a)CF ): 4.500.000 lei.

4. Achizitii intracomunitare de bunuri sub 10.000 eur fara cod special

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania – achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare sa nu depaseasca pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR .

Atentie! echivalentul in lei este 34.000 lei, fiindca conversia se realizeaza la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii).

5. Schimbarea perioadei fiscale a TVA

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro ( din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) CF) ) . Contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2021 respectiv -publicat in 30.12.2021: 4.9486 lei/eur). Astfel plafonul la 2021 este de: 494.860 lei.

6. Trecerea de la norma la sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2021). Cursul mediu anual la EUR pe 2021: 4,9204 lei/eur , prin urmare plafonul in lei este : 492.040 lei.

7.Vanzari la distanta si servicii electronice

Locul prestarii este in Romania daca in cursul anului calendaristic precedent valoarea totală, fără TVA, a serviciilor TBE şi livrărilor intracomunitare de bunuri la distanţă nu depășește plafonul de 10.000 euro in echivalent lei: 46.337 lei (valoarea echivalentă în lei a sumei de 10.000 euro stabilită conform legislaţiei europene privind TVA prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă.

8.Intrastat

Pentru anul 2022, pragurile valorice au ramas la fel ca pentru anul 2021 astfel:

  • 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri şi, respectiv,
  • 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

9. Pragul pentru aplicarea TVA cu cota redusa pentru livrarile de locuinte

Potrivit O.U.G. Nr. 130 din 17 decembrie 2021 care modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.
Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice

10.Obligatia de auditare

Sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

Articole similare

Comentariul tau aici