12 declaratii si plati scadente in 25 martie 2021 printre care si declaratia de impozit pe profit D101

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

25 martie este termenul pentru depunerea a 12 declaratii fiscale si de efectuare a unor plati, printre care si cea care vizeaza definitivarea impozitului pe profit pe anul 2021.

1.Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

2.Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă, pentru : venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse.

3.Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101

4.Declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107

5.Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

6.Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

7.Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

8.Decontul special de taxa pe valoarea adăugată – Formularul 301

9.Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

10.Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

11.Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare. – Formularul 390 VIES

12.Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Articole similare

Comentariul tau aici