Companie amendata cu 5.000 euro pentru monitorizarea audio-video a angajatilor la locul de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în data de 23.09.2021, o investigație la operatorul Glove Technology SRL, în urma căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul fiind sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 24.745,00…

Mai mult

Donatia efectuata de o microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Donatia este definita si reglementata de Codul civil. La art. 985 se defineste donația drept contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar. Contractul de donatie Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității…

Mai mult

Cand se comunica in REVISAL suspendarea si incetarea suspendarii unui CIM?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Art. 3 alin. (2) lit. o) al Hotararii nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților arata ca angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: o) perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu…

Mai mult

Ministerul Finantelor monitorizeaza firmele in domeniul energiei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Ministrul Finanțelor, dl Dan Vîlceanu, a dispus intensificarea analizelor privind posibile distorsiuni ale pieței în domeniul energiei, în contextul îngrijorărilor legate de creșterea prețurilor la energie și gaze naturale și al anunțului Comisiei Europene, acela de a avea un set de măsuri și opțiuni pentru a răspunde la şocul creşterii preţurilor.…

Mai mult

Reguli privind accesul in incinta ONRC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! “Reguli privind accesul in incinta ONRC si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform HG nr.1130/202: Începând cu data de 25 octombrie 2021, pe durata stării de alertă, accesul în incinta instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale) este permis doar persoanelor fizice care fac dovada vaccinării prin intermediul certificatului…

Mai mult

Functionalitatea contului 117 – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 117 “Rezultat reportat” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.…

Mai mult

Noi modificari in reglementarile contabile : Ordinul 1802/2014 modificat in 22.10.2021 prin O 1239

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O noua modificare legislativa, de data aceasta in domeniul reglementarilor contabile a fost publicata in MOF vineri, 22.10.2021. Este vorba de Ordinul 1239 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici . Prevederi: Art. I. — Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,…

Mai mult

25 octombrie: acte normative care intra in vigoare, declaratii scadente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Azi, 25 octombrie 2021 – intra in vigoare Hotararea nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia…

Mai mult