Donatia efectuata de o microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Donatia este definita si reglementata de Codul civil. La art. 985 se defineste donația drept contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar.

Contractul de donatie

Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute. Nu sunt supuse acestei dispozitii donațiile indirecte, cele deghizate și darurile manuale.
Bunurile mobile care constituie obiectul donației trebuie enumerate și evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute a donației.
Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea bunului.

Inregistrarea in contabilitate a unei donatii se efectueaza prin nota contabila :

  • donatii in bani:
6582Donații acordate =5121Conturi la bănci în lei 
  • donatii in anumite elemente de stocuri (ex. materii prime):
6582Donații acordate =301Materii prime 
  • donatii in imobilizari (ex. mobilier)
%=214Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 
2814Amortizarea altor imobilizări corporale 
6582Donații acordate 

Aspecte fiscale:

  • impozitul pe venitul microintreprinderilor

Entitatea nu va putea sa scada pana la 20% din impozitul pe venitul microintreprinderilor asa cum se intampla in cazul sponsorizarilor.

Mai precis, art. 56 alin (1.1) Cod fiscal, prevede ca microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor L 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din L 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Acest lucru nu este asadar aplicabil in ce priveste donatiile.

Pe de alta parte sponsorizarea se poate face numai in folosul anumitor categorii de beneficiari.

Fiindca vorbim de o microintreprindere, impozitul pe veniturile microintreprinderilor nu va fi afectat de aceasta cheltuiala si totodata nu se pune problema deductibilitatii/nedeductibilitatii cheltuielii respective.

  • aspecte privind TVA

In ce priveste donatiile acordate sub forma de bunuri:

a) daca microintreprinderea nu este platitoare de TVA atunci nu exista implicatii fiscale in ce priveste TVA.

b) daca microintreprinderea este platitoare de TVA atunci se pune problema ajustarii TVA deduse initial.

Asadar, nu se pune problema ajustarii TVA daca donatia este in numerar sau daca este in bunuri si TVA nu s-a dedus in momentul achizitiei.

Art. 270 alin. (4) lit b) din Codul fiscal prevede ca sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operațiuni:

b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial.

Daca entitatea a dedus TVA – total sau partial – atunci cand acorda gratuit bunuri va trebui sa colecteze TVA.

Important!

  • Daca mijlocul fix care face obiectul donatiei a fost reevaluat, trebuie anulata rezerva din reevaluare cu ocazia donatiei.
105Rezerve din reevaluare =1175Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 
  • daca mijocul fix este un autoturism, acesta va trebui radiat din evidentele fiscale pentru impozite si taxe locale.

Articole similare

Comentariul tau aici