Imputarea la inventar : valoare, documente, prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand la inventariere se constata lipsuri in gestiune datorate unui salariat, entitatile pot proceda la imputarea lipsurilor in anumite conditii. Ce trebuie sa stim despre imputare? Iata actele normative care fac referire la imputare: 1.O 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii În cazul…

Mai mult

Aspecte legate de inregistrarea declaratiilor vamale de import in contabilitate

Declaratiile vamale de import sunt documente oficiale care trebuie completate și prezentate la autoritatile vamale atunci când aduci bunuri din afara UE în Romania. Aceste documente contin informatii detaliate despre marfurile importate și sunt utilizate pentru a evalua și colecta TVA și taxe vamale, precum și pentru a verifica conformitatea cu legile și reglementarile vamale. Exista un formular standard de…

Mai mult

Luni 22 mai 2023 – termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că, luni 22 mai 2023, este termenul de depunere al următoarelor declarații, în scopul notificării organului fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare: Declarațiile, având bifate/completate rubricile dedicate sistemului TVA la încasare, se depun în următoarele cazuri:

Mai mult

Modificări legislative privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale -AJFP Constanta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, AJFP Constanta, 18.05.2023 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că în M.O. nr. 290 din data de 06 aprilie 2023 a fost publicată O.U.G nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.…

Mai mult