21 Decembrie 2017 – zi de depunere declaratii si plata a obligatiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pana in data de 21 Decembrie 2017 (JOI), contribuabilii trebuie sa depuna o serie de declaratii fiscale si sa plateasca catre bugetul de stat obligatiile fiscale. Iata care sunt acestea:

 • Plata taxei pentru licența de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2017;
 • Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului IV 2017;
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor;
 • Plata impozitului pe reprezentanță, tranșa a II-a;
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă;
 • Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV 2017;
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100;
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112;
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224;
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301;
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307;
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311;
 • Plata taxei pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale.;
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare