6 proiecte legislative de interes din zona financiar – contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In saptamana 6 – 12 iulie au fost publicate 6 proiecte legislative de interes din zona financiar contabila.

Proiect de ordin privind verificarea documentara a contribuabililor publicat de ANAF

In 7 iulie 2020, ANAF a publicat un Proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare si unul pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară care constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a acestuia pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale, conform capitolului V art.148 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură.

Pentru aplicarea acestor prevederilor din Cap. V – Verificarea documentară din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este
necesară stabilirea organelor fiscale care au această competență de efectuare a verificării documentare, potrivit art. 151 alin. (1) din Codul de procedură
fiscala – Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local.

Proiect pentru reducerea varstei de pensionare pentru locuitorii anumitor zone poluate din Romania

Art. 65 alin (5) din Legea pensiilor (L 263/2010) prevede ca persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea permanentă din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv:

 • Baia Mare
 • Copșa Mică
 • Zlatna
 • Târgu Mureș
 • Slatina
 • Turnu Măgurele si
 • Râmnicu Vâlcea

Pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Printr-un proiect aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, se propune extinderea listei localitatilor cu urmatoarele :

 • Petrosani
 • Vulcan
 • Lupeni
 • Petrica
 • Aninoasa
 • Uricani.

Proiectul de ordin pentru “O familie, o casa”

Ministerul de finante a publicat in 09.07.2020 proiectul ordinului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “O familie, o casă”.

Începând cu anul 2009 a fost implementat programul ”Prima casă”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.

În cadrul programului „Prima casă”, până la data de 31 mai 2020 au fost acordate un număr de 296.379 promisiuni și contracte de garantare în valoare de 26.686.615.787 lei. Până în prezent au fost efectuate plăți în valoare de 77.318.006,49 lei pentru un număr de 963 de garanții acordate din care au fost repuse în drepturile și obligațiile contractului de garantare un număr de 161 de garanții în valoare de 13.725.339,58 lei, rezultând plăți nete efectuate de 63.592.666,91 lei pentru un număr de 802 contracte de garantare. Rata de executare a garanțiilor în cadrul programului este subunitară, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate, rezultând o rată de default de 0,32% exprimată ca număr de garanții plătite/acordate și de 0,29% exprimată valoric, respectiv valoare garanții executate/acordate.


In cadrul programului ”O familie, o casă” se acordă următoarele tipuri de credite:

 • Creditele destinate achiziţiei locuinţelor noi (orice locuință recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat sau locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat), pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
 • Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
 • Creditele destinate achiziţiei locuinţelor noi de către persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, pot fi garantate de către stat în procent de maximum 100% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

Referitor la Beneficiarii eligibili acestia pot fi:

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul

Bunicii ar putea beneficia de o indemnizatie de crestere a nepotilor conform unui proiect de modificare a O 111/2010

Potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, se doreste modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia de cresterea copiilor, astfel:

 • pe perioada acordarii stimulentului de insertie, oricare din bunici beneficiaza de o indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei , daca se afla in relatii de rudenie fireasca sau din adoptie cu nepotul/nepoata pentru care se solicita indemnizatia si daca are acordul parintilor acestuia/acesteia.
 • cuantumul lunar al stimulentului este egal cu stimulentul de insertie.
 • drepturile se acorda pe baza de cerere.

Bancabilitatea firmelor romanesti – proiect de stimulare a capitalizarii companiilor -anuntat de Ministrul de Finante

In cadrul conferintei online Profit Financial Forum –Finanţăm repornirea economiei – ministrul de finante, Florin Cîţu a adus in discutie o noua masura care sa stimuleze capitalizarea firmelor romanesti.

Discutia a pornit de la faptul ca exista o problema legata de „bancabilitatea” companiilor romanesti -problema stiuta de mai mult timp, dar devenita din nou de actualitate datorita Programului IMM Invest. Solicitantii de credite prin acest program reproseaza sistemului bancar ca nu da credite, iar sistemul bancar aduce in discutie faptul ca acestia nu indeplinesc toti indicatorii pentru a putea acorda credite, avand adesea capital negativ.

Se urmareste implementarea un act normativ prin care sa fie creat un sistem de motivare a acţionarilor de a-şi capitaliza companiile. „Este un program pe următorii cinci ani, prin care venim noi să îi stimulăm să îşi capitalizeze companiile. Bineînţeles că ar fi trebuit să fie interesul propriu al acelor acţionari să facă acest lucru, dar este o problemă de sistem şi atunci o preluăm noi şi creăm acest sistem de motivare/bonificare a acţionarilor să îşi capitalizeze propriile firme pentru că, dacă şi le capitalizează, bineînţeles că pot avea acces la finanţare şi se reduce presiunea, pentru că aici, trebuie să recunosc, mă interesează să reduc presiunea asupra bugetului în viitor, să nu mai vină companii care sunt bancabile, să nu mai vină să se uite către buget pentru surse de finanţare, să se uite către sistemul privat. Aşa, va fi o economie funcţională în viitor”, a mai spus Ministrul de Finante.

Noi masuri de sprijin financiar din fonduri externe – Proiect Ministerul Economiei

In 9 iulie Ministerul Economiei a publicat Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene (09 Iulie 2020).

Prezentul act normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin  sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru:

a)  asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și PFA/CMI prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b)  asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;

c)  realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Sprijinul din fonduri externe nerambursabile va fi acordat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020. Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va îndeplini funcția de administrator al schemei de ajutor de stat al celor 3 instrumente mai sus prezentate și de beneficiar în cadrul POC 2014-2020.

Articole similare

Comentariul tau aici