Proceduri si metode de control in cadrul unei inspectii fiscale

In derularea unei inspectii fiscale organele de control folosesc anumite proceduri si  metode de control care sa ii ajute in determinarea situatiei fiscale reale. Procedurile de control reprezinta modalitatea prin care se efectueaza controlul fiscal. Inspectia fiscala poate fi generala sau partiala. Inspectia fiscala generala presupune verificarea tuturor operatiunilor pe o  perioada de timp determinata. Inspectia fiscala partiala reprezinta verificarea…

Mai mult

Raspunderea expertilor contabili

Atat in efectuarea de lucrari de expertiza contabila cat si in conducerea si  organizarea contabilitatii expertii contabili pot raspunde: • Contraventional; • Penal; • Civil. Raspunderea contraventionala este reglementata de catre codul civil si codul de procedura penala. Astfel conform codului civil expertul contabil poate fi sanctionat prin: • Inlocuirea lui de instanta judecatoreasca; • Aducerea in instanta cu mandat…

Mai mult

Pregatirea inspectiei fiscale

Pregatirea inspectiei fiscale incepe din momentul in care se primeste avizul de control. Avizul de inspectie fiscala il instiinteaza pe contribuabil cu privire la ce taxe, impozite si contributii va fi verificat. Astfel acesta va putea sa isi organizeze si sa isi pregateasca actele necesare, sa si le puna la punct, sa depuna declaratiile rectificative necesare. Contribuabilul poate cere de…

Mai mult

Sechestrarea bunurilor mobile

Sechestrul bunurilor mobile intervine atunci cand debitorul este in incapacitate de plata  si organul fiscal ajunge la concluzia ca pentru plata acestor datorii trebuie sa instituie sechestrul. Pentru aceste bunuri se intocmeste procesul verbal de sechestru. Orice bun mobil poate fi sechestrat cu exceptiile celor prevazute de lege. Astfel in  cazurile persoanelor fizice nu pot fi sechestrate: • Bunurile care…

Mai mult

Riscuri in misiunea de audit

Riscurile care pot aparea in derularea unei misiuni de audit sunt: riscul de nedetectare, riscul inerent, risc de control, riscul de esantionare. Riscul de nedetectare consta in faptul ca, in controalele declansate de auditor sa nu se reuseasca a se descoperi o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni izolata sau impreuna cu alte solduri sau…

Mai mult

Obtinerea certificatului de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala reprezinta actul prin care un contribuabil vede exact care ii este situtaia fiscala, ce debite si ce accesorii are de plata. Orice persoana care detine actiuni sau parti sociale in cadrul unei entitati poate solicita un certificat de atestare fiscala. Acesta se obtine pe baza cererii depuse contribuabil si se acorda pe baza datelor din evidenta…

Mai mult

Abaterile disciplinare ale membrilor CECCAR

Abaterile disciplinare ale membrilor CECCAR sunt stabilite de catre corp prin regulamentul de organizare si functionare. Prima publicare a regulamentului a avut loc in anul 1995, de atunci CECCAR republicand de mai multe ori acest regulament. Potrivit ROF a corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania abaterile disciplinare a membrilor corpului sunt reprezentate de: • absenta nemotivata de la…

Mai mult

Documentul de constatare a contraventiilor

Documentul de constatare a contraventiilor este procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Persoanele care stabilesc si sanctioneaza contraventia se numesc generic agenti constatatori. Datele obligatorii de pe procesul verbal de constatare sunt: • data si locul unde este incheiat; • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; • datele personale din actul de identitate,…

Mai mult

Clasificarea sanctiunilor contraventionale

Contraventiile se stabilesc prin acte normative care cuprind descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunile care se aplica pentru fiecare tip de contraventie in parte. Contraventia reprezinta fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului…

Mai mult

Compensarea creantelor fiscale

Compensarea creantelor fiscale reprezinta stingerea debitului de plata datorat de catre contribuabil cu sumele de rambursat de catre stat sau cu sumele platite in plus sau de restituit. Astfel se pot stinge creantele statului sau ale unitatilor administrativ teritoriale ori a subdiviziunilor acestora, reprezentand impozite taxe, contributii si ate sume datorate la bugetul general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume…

Mai mult

Obligativitatea inregistrarii fiscale

Obligativitatea inregistrarii fiscale este obligatorie pentru toate persoanele sau entitatile care sunt subiecte de rapoarte juridice fiscale. Astfel codul fiscal se atribuie in functie de calitatea persoanei: • Pentru persoanele fizice este codul numeric personal atribuit in baza legii speciale; • Pentru persoanele fizice care nu au cod numeric personal, codul de identificare personala este atribuit de organul fiscal; •…

Mai mult

Evitarea dublei impuneri privind impozitarea persoanelor fizice nerezidente care realizeaza venituri din activitati dependente

Persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri din activitati dependente sunt impozitate in conformitate cu art. 88 din codul fiscal. Astfel se impoziteaza fiecare sursa de venit separat. Se calculeaza impozitul lunar care este si impozit final. De asemenea persoanele fizice nerezidente pot avea scutire de la plata impozitului pe venit daca intre statul roman si tara unde acesta are rezidenta…

Mai mult

Ghidul inspectiei fiscale

  Pregateste-te proactiv pentru un posibil control al autoritatilor si pentru a preveni eventuale probleme care ar putea aparea ulterior. Ghidul Inspectiei Fiscale este produsul ideal, la un pret rezonabil, pentru a evita posibile probleme generate de inspectia fiscala. Ghidul inspectiei fiscale este un nou produs realizat de un colaborator certificat Contzilla.ro. Autoarea manualului este Luana Agapie, economist si specialist…

Mai mult

Principii fundamentale in activitatea de asistenta a contribuabililor

Functionarii publici, cei care ofera asistenta contribuabililor, in aceasta relatie  trebuie sa respecte niste principia etice reglementate de codul de etica al  functionarului public. Majoritatea principiilor sunt preluate din constituatia  Romaniei si reprezinta drepturi ale persoanelor care au cetatenia romana.  Primul principiu enumerat de codul etic este cel al egalitatii conform caruia  cetatenii sunt egali in fata legii si a…

Mai mult

Elemente probante intr-o misiune de audit

Elementele probante intr-o misiune de audit, asa cum sunt ele prezentate de standarde sunt  reprezentate de: documentele justificative, documentele contabile, situatiile financiare si  informatiile din alte surse. Ele trebuie sa indeplineasca cumulativ doua conditii: sa fie juste si sa  fie suficiente. Suficienta elementelor probante este raportata la numarul de elemente probante. Conditia ca  elementele probante sa fie juste presupune sa…

Mai mult

Viteza de rotatie a activelor circulante

Clientii exprima sumele de bani de incasat rezultate dupa momentul livrarii bunurilor, al  prestarii de servicii sau executarii de lucrari. Evaluarea continua a creantelor comerciale ale unei intreprinderi este o ocupatie permanenta  a oricarui manager care incearca sa se mentina durabil pe o piata concurentiala tot mai  internationalizata. Pentru analiza clientilor se efectueaza calculul si analiza indicatorilor de rotatie a…

Mai mult

Alegerea metodei de evaluare

Alegerea metodei de evaluare revine evaluatorului si se face atat pe baza unor factori obiectivi  cat si pe baza rationamentului profesional al evaluatorului care reprezinta factorii subiectivi. Factorii obiectivi sunt reprezentati de: • Obiectul de activitate al entitatii, • Sectorul de activitate al firmei, • Scopul evaluarii, • Marimea si structura capitalului social, • Activele societatii, • Informatiile disponibile privind…

Mai mult

Evaluarea creantelor

Creantele se evalueaza in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale. Pentru cei doi parteneri  ai tranzactiei creantele au semnificatii diferite: • pentru vanzator reprezinta o suma de recuperat; • pentru cumparator reprezinta suma ce se va incasa peste un anumit termen si care nu va mai  avea aceeasi valoare la incasare. De aceea trebuie sa se faca o analiza a creantelor…

Mai mult

Metode de control a creditelor client

Creditul-client reprezinta acordarea unor termene de plata acordate de furnizorul de marfuri sau prestatorul de servicii in favoarea partenerilor de afaceri. Pentru intreprindere este o imobilizare care  incetineste viteza de rotatie a fondurilor si micsoreaza lichiditatea financiara. Efectele nefavorabile  resimtite de intreprinderile care au acordat credite clientilor proprii nu pot fi inlaturate prin oprirea  radicala a acestora, deoarece ar fi…

Mai mult

Structura creantelor comerciale

Creantele intreprinderii fata de clienti sunt reglemetate prin acte cu caracter juridic, in special in contracte economice, care contin clauze ce trebuie respectate de ambele parti, cum sunt cele referitoare la: cantitatea si calitatea bunurilor, preturile sau tarifele practicate, termenele de incasare si plata etc. Creantele devin certe in momentul vanzarii bunurilor sau receptiei bunurilor si serviciilor, adica in momentul…

Mai mult