Noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala valabila din 26 dec 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Procedura de obtinere a certificatului de atestare fiscala se va modifica incepand cu 26 decembrie 2019 prin intrarea in vigoare a Ordinului nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare,…

Mai mult

Eliberarea certificatului de atestare fiscala si certificatului de cazier fiscal – documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Eliberarea certificatului de atestare fiscala: In vederea obtinerii unui certificat de atestare fiscala este necesara depunerea formularului: cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala. In situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze in cerere numarul de exemplare solicitate. La cererea de…

Mai mult

Ce documente sunt necesare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala si de cazier fiscal ?

Eliberarea certificatului de atestare fiscală  În vederea obținerii unui certificat de atestare fiscală este necesară depunerea formularului – cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală – click aici. Certificatul de atestare fiscală este valabil 30 de zile de la data emiterii. Eliberarea certificatului de cazier fiscal În vederea obținerii certificatului, contribuabilii trebuie să depună/prezinte următoarele:  – cererea de eliberare…

Mai mult

Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala din 12.05.2015

Procedura a fost publicata in M.Of. nr. 342 din 19.05.2015 . ARTICOLUL 1 Scop Procedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul MFP a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul ANAF. ARTICOLUL 2…

Mai mult

5 informatii importante legate de Certificatul de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente…

Mai mult

Cand se elibereaza certificatul de atestare fiscala?

  Certificatul de atestare fiscala este documentul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza: la solicitarea contribuabililor; la solicitarea autoritatilor publice in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; din oficiu, in situatia in care se schimba competenta…

Mai mult

3 termene de valabilitate aferente unor documente

1. Certificatul de atestare fiscala – poate fi utilizat de persoana juridica interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. 2. Certificatul de cazier fiscal- este valabil 30 de zile de la data…

Mai mult

Certificatul de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala atestă indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate la bugetul statului de către contribuabil, la o data anume. Codul de procedură fiscală prevede la art. 112, regulile pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală:  “Art. 112 Certificatul de atestare fiscala (1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la…

Mai mult

Certificatul de atestare fiscala -documentar Finante Valcea

Pe site-ul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Vâlcea a fost prezentata Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice aprobată prin OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările…

Mai mult

Obtinerea certificatului de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala reprezinta actul prin care un contribuabil vede exact care ii este situtaia fiscala, ce debite si ce accesorii are de plata. Orice persoana care detine actiuni sau parti sociale in cadrul unei entitati poate solicita un certificat de atestare fiscala. Acesta se obtine pe baza cererii depuse contribuabil si se acorda pe baza datelor din evidenta…

Mai mult

Certificatul de atestare fiscala – proiect legislativ

In data de 19.03.2013 a fost publicat de catre Ministerul de finante un Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Certificatul de atestare fiscală atestă modul de…

Mai mult

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala

ORDIN nr. 2.014 din 19 mai 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011 Data intrarii in vigoare…

Mai mult