Activ cu ciclu lung de fabricatie-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

Activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaţie.

Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.

Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.

Entităţile care au inclus în valoarea activelor cu ciclu lung de fabricaţie costuri ale îndatorării prezintă informaţii corespunzătoare în notele explicative la situaţiile financiare.

În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzării (de exemplu, echipamente, nave, ansambluri sau complexuri de locuinţe etc., realizate de entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea unor astfel de produse).

Monografie contabila

Exemplu : inregistrarea în contabilitate a dobânzii totale capitalizate pentru o constructie:

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

Recepţionarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie:

212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie

Inregistrarea dobanzii dupa finalizarea costructiei cand nu se mai aplica principiul capitalizarii

666 Cheltuiala cu dobanda  = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

Articole similare