Amenzi la declaratiile de TVA: 300, 390, 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Nedepunerea declaratiilor de TVA : 300, 390, 394 , depunerea lor cu intarziere sau cu erori are urmatoarele consecinte in situatia firmelor:

Declaratia 300

Nedepunerea la termenul legal a D 300 de catre firme se sanctioneaza cu amenda de la :

  • 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și
  • 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice

Baza legala: art. 336 alin. (1) lit b) si art. 336 alin.(2) lit.b).

Declaratia 390

In cazul nedepunerii declaratiei 390 consecintele sunt:

a) amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul nedepunerii la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative ;

b)amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul depunerii de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete ,

Incepand cu 03.02.2020, nedepunerea declaratiei 390 sau depunerea incorecta are drept consecinta si anularea scutirii la livrari intracomunitare.

Nu se sancționează contravențional:

a) persoanele care corectează declarația recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declarații recapitulative, dacă fapta nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Baza legala: art. 337 din Codul de procedura fiscala.

Declaratia 394

Nedepunerea declaratiei 394 la termenul stabilit se sanctioneaza diferit, in functie de categoria contribuabilului, astfel:

  • amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și
  • amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Pentru depunerea rectificativelor nu sunt prevazute amenzi.

Baza legala : art. 336 alin. (1) lit. h) din Codul de procedura fiscala

Mai trebuie mentionat ca potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala, contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege.

Articole similare

One Thought to “Amenzi la declaratiile de TVA: 300, 390, 394”

  1. angela citea

    Pentru declaratia 394 sun exagerat de mari.

Comentariul tau aici