Aparate de marcat fiscale – obtinerea numarului de ordine din registrul de evidenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate se solicită Direcţiilor Regionale ale Finanţelor Publice (în a cărei rază se va instala aparatul) şi va fi însoţită de următoarele documente:

  • copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
  • copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
  • copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la parametrii specifici tipului şi modelului de aparat avizat;
  • declaraţie pe propria răspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţie privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi;
  • declaraţia pe propria răspundere privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.

Articole similare