Avantajele depunerii Notificarii in vederea anularii obligatiilor de plata accesorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Material informativ DGRFP Vrancea, 04.11.2019

Notificarea în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, deşi este opţională prezintă o serie de avantaje dacă este depusă la organul fiscal, respectiv :

  • se verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorulu fiscal până la respectiva dată şi se îndrumă contribuabilul, după caz, pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative;
  • se clarifică eventualele neconcordanţele cu contribuabilul;
  • se efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale;
  • se eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală;
  • se emite decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
  • nu se începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
  • nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Atragem atenţia contribuabililor că cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale disponibilă se depune indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă la organul fiscal. Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

-să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie;

-la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării;

-să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.

Articole similare

Comentariul tau aici