Bilantul semestrial -termen 14 august 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

14 august este termenul limita pentru demunerea raportarilor contabile semestriale (la 30.06.2019).

Ce formulare completezi?

Mai intai, trebuie sa descarci formularul pdf disponibil pe site-ul ANAF :

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2019.html

dupa care trebuie sa alegi tipul de entitate: microentitate, entitate mica sau entitate mijlocie , mare sau de interes public.

Articolul 3 din O 2493/2019 prevede ca :

(1)În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2019, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității.

Art. 9 din OMFP 1802/2014 stabileste criteriile de marime astfel:

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Articole similare

Comentariul tau aici