Calendarul fiscal al lunii august 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luna august 2020 vine cu urmatoarea lista de declaratii fiscale :

Vineri 7 august

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

Luni 10 august

Depunerea declarațiilor:

 • 010/700 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010
 • 020/700 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020
 • 070/700 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070
 • Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Luni 17 august

 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … –
 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul …
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă –
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30
 • Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21
 • Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42

Marți 25 august

 • Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2020.
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
 • Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
 • Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Luni 31 august

 • Declarația informativa privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente -Formularul 394
 • Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27

Articole similare

Comentariul tau aici