Cand folosim contul 6651 si cand 668?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contul 6651 “Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta” tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.

In DEBIT se inregistreaza:

 • diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanțelor în valută (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542);

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.

In DEBIT se inregistreaza:

 • diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii;
 • diferențele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei;
 • diferențele nefavorabile aferente clienților și debitorilor;
 • diferențele nefavorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun;
 • diferențe nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, precum și a creanțelor imobilizate;
 • diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
 • partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exercițiul financiar curent de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalență a participațiilor deținute de investitor în aceste entități

Diferenta principala: contul 6651 se refera la diferentele de curs care rezulta din tranzactii in valuta, in timp ce contul 668 reflecta diferentele de curs generate de tranzactii in lei, cu decontare in functie de cursul unei valute.

Articole similare

Comentariul tau aici