Cand si cum se pot corecta erorile materiale din inregistrarile in registrul comertului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

 In situatia in care se constata urmatoarele erori, se poate solicita corectarea lor :

  • erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT;
  • erori materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare sau certificatelor constatatoare de autorizare sau în certificatele de înscriere de menţiuni;
  • erori existente în încheierile judecătorului delegat/rezoluţiile directorului ORCT/persoane desemnate;
  • erori din baza de date.

Documentele care trebuie depuse pentru inregistrarea solicitarii la ORCT :

Cererea de îndreptare erori materiale pentru persoanele fizice sau pentru persoane juridice -care va fi însoţită de următoarele, după caz:

  • documentele doveditoare ale erorii/actul rectificator;
  • certificatul de înregistrare/certificatul constatator de autorizare/certificatul de înscriere de menţiuni ;
  • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

2.Dovezile privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului postal, în orginal sau în copie certificată de parte;

  • tariful de publicare in MOF

Articole similare

Comentariul tau aici