Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

In M.Of. 643/10.09.2012 a fost publicata Hotararea nr. 900 din 09.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se face începând cu 1 ianuarie 2013.

Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății :

• Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calității de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.

• Cardul național se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți

• Cardul național se va produce și distribui asiguraților începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme

• Contravaloarea cardului național, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis se suportă din bugetul Ministerului Sănătății.

• Casele de asigurări de sănătate organizează evidența privind distribuirea către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară sau împuterniciților legali ai acestora a cardurilor naționale pentru asigurații de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă. În situația în care la furnizorul de servicii medicale își desfășoară activitatea mai mulți medici de familie, reprezentantul legal organizează evidența repartizării cardurilor pe fiecare medic de familie

• În cazul în care asiguratul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia se află în imposibilitatea de a intra în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se află înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predă casei de asigurări de sănătate de la care a fost primit

• Termenul de valabilitate a cardului național este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013

• Asiguratul suportă contravaloarea cardului național în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare . În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute anterior, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri însoțite de dovada plății în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a contravalorii cardului.

• Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card național, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.

 

In M.Of. 643/10.09.2012 a fost publicata Hotararea nr. 900 din 09.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se face începând cu 1 ianuarie 2013.

 

Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății :

 

·       Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calității de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.

·       Cardul național se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți

·       Cardul național se va produce și distribui asiguraților începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme

·       Contravaloarea cardului național, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis se suportă din bugetul Ministerului Sănătății.

·       Casele de asigurări de sănătate organizează evidența privind distribuirea către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară sau împuterniciților legali ai acestora a cardurilor naționale pentru asigurații de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă. În situația în care la furnizorul de servicii medicale își desfășoară activitatea mai mulți medici de familie, reprezentantul legal organizează evidența repartizării cardurilor pe fiecare medic de familie

·       În cazul în care asiguratul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia se află în imposibilitatea de a intra în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se află înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predă casei de asigurări de sănătate de la care a fost primit

·       Termenul de valabilitate a cardului național este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013

·       Asiguratul suportă contravaloarea cardului național în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare . În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute anterior, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri însoțite de dovada plății în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a contravalorii cardului

·       Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card național, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.

Articole similare

Comentariul tau aici