Ce cheltuieli ulterioare se efectueaza in cazul unei imobilizari corporale?

Ulterior recunoaşterii iniţiale a unei imobilizări corporale, pe parcursul duratei de utilizare economică sunt efectuate cheltuieli cu scopul reparării, reabilitării, modernizării etc. respectivelor imobilizări. Astfel de cheltuieli sunt denumite cheltuieli ulterioare.

De regulă, cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute drept  cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de   închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii  care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este suportat. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.

Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

Exemple de cheltuieli ulterioare efectuate la imobilizări corporale existente, care duc la creşterea de beneficii economice viitoare:

– efectuarea unor lucrări la imobilizările corporale care au ca scop sporirea capacităţii de exploatare/utilizare, reducerea pierderilor tehnologice şi a consumurilor specifice;

– modernizarea unor componente ale imobilizărilor corporale, cu scopul obţinerii de creşteri substanţiale ale calităţii producţiei sau activităţii;

– efectuarea unor lucrări de modernizare la clădiri şi construcţii existente care au ca scop sporirea gradului de confort şi ambient.

Sursa: Ghid privind aplicarea reglementarilor contabile, finantearges.ro

Articole similare

Comentariul tau aici