Ce clauze pot fi cuprinse in contractul individual de munca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract anumite clauze.

In cele ce urmaza o sa prezentam 3 dintre acestea:

1. Clauza de neconcurenta

Presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul este obligat sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Cum se stabileste indemnizatia de neconcurenta?

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizatia incepe sa se calculeze de la incetarea contractului de munca astfel:

  1. Daca durata contractului a fost mai mare de 6 luni – se iau in calcul ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca;
  2. Daca durata contractului a fost mai mica de 6 luni – se ia in calcul media veniturilor salariale lunare brute din perioada contractului.

Indemnizatia nu este de natura salariala si reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara.

Cat timp isi poate produce clauza efectele?

Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Prin urmare, clauza isi produce efectele doar daca sunt respectate urmatoarele:

-activitatile ce sunt interzise;

-aria geografica in care salariatul poate fi in competitie cu angajatorul;

– indemnizatia lunara;

Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.

In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

2. Clauza de mobilitate

Prin clauza de mobilitate partile stabilesc ca executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc de munca stabil .

In acest caz, salariatul beneficiaza de prestatii in bani sau in natura.

3. Clauza de confidentialitate

Partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentul intern, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese.

Care este diferenta dintre clauza de confidentialitate si secretul de serviciu?

Clauza de confidentialitate se adreseaza doar anumitor angajati, in timp ce secretul de serviciu trebuie respectat de catre toti angajatii.

Articole similare

Comentariul tau aici