Ce trebuie sa contina contractul individual de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de…

Mai mult

Ce clauze pot fi cuprinse in contractul individual de munca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract anumite clauze. In cele ce urmaza o sa prezentam 3 dintre acestea: 1. Clauza de neconcurenta Presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al…

Mai mult

Clauza de mobilitate in contractul individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile…

Mai mult

Clauza de neconcurenta

In contractele individuale de munca, exista posibilitatea inserarii anumitor anumite clauze specifice , astfel: a) clauza cu privire la formarea profesionala; b) clauza de neconcurenta; c) clauza de mobilitate; d) clauza de confidentialitate. Clauza de neconcurenta Aceasta clauza poate fi inserata de a inceput in contractul de munca sau in timpul derularii acestuia. Prin aceasta salariatul este obligat ca dupa…

Mai mult