Ce este Autoritatea Nationala pentru Calificari si ce responsabilitati are?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.) este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflata in subordinea Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Organizarea si functionarea sa este reglementata prin Hotararea nr. 556 din 25 mai 2011.

Printre atributii mentionam:

  • elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;
  • elaborează criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi;
  • asigură compatibilitatea sistemului național al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și internațional;
  • asigură realizarea, gestionarea și actualizarea Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați;
  • asigură informarea opiniei publice cu privire la funcționarea sistemului național de calificări, formare profesională și la modalitatea de accesare și valorificare a informațiilor oferite și publică anual un raport cu privire la propria activitate;
  • aprobă standardele ocupaționale cu avizul consiliului și al comitetelor sectoriale, coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;
  • publică manuale și ghiduri de bune practici, rapoarte naționale privind implementarea sistemului de calificări din România, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților, elaborează statistici;

Pe site-ul Autoritatii se regasesc standardele ocupationale – AICI.

Acestea reprezinta un set de documente cu privire la cerinţele obligatorii specifice locului de muncă, descriu rolurile şi activităţile specifice unei arii ocupaţionale.

Un exemplu este stadardul ocupational pentru profesia de contabil – care este disponibil AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici