Ce este un certificat constatator ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Certificatul constatator este un document care prezinta starea la zi a unei firme si cuprinde informatii, precum :

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european; 
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Rolul certificatului constatator este de informare si intermediere in relatia dintre societate – institutii publice, fiind solicitat in cazul unei solicitari de credite bancare sau in cazul participarii la licitatii etc.

Cum putem obtine certificatul constatator ?

 • online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)

Pentru codurile IBAN in care se efectueaza plata in fiecare judet, click aici.

Certificatul constatator poate fi eliberat prin intermediul serviciului INFOCERT in baza art.4 alin (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului.

“Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.” – art. 4 alin (2) din Legea 26/1990.

 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Tariful conform H.G. nr. 962/2017 este de 45 lei.

Eliberarea certificatului constatator se face pe loc.

Articole similare

Comentariul tau aici