Ce obligatii ai ca persoana fizica daca obtii venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor din locuinta din proprietate (capacitate de cazare intre 1- 5 camere)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este inchirierea in scop turistic ?

Închirierea în scop turistic, de către proprietari (persoane fizice obişnuite), a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioada de minim 24 de ore şi maxim 30 de zile, într-un an calendaristic, oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă. Această impozitare nu se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare certificată de Ministerul Turismului.

Baza legala: Ordinul comun al MDRT/MFP 22/28/2012

Natura veniturilor

Veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Baza legala: Articolul 83 alineatul (3) şi (4) din Codul fiscal.

Modalitati de impozitare

I. Pe baza normei anuale de venit sau opţional

II. În sistem real

Baza legala: Articolele 85 şi 86 din Codul fiscal

Contributii sociale datorate

  • contribuţia de asigurări sociale (CAS) nu se datorează
  • contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează în cazul în care contribuabilul estimează venituri din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi alte surse, a căror valoare cumulată depăşeşte plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară. Încadrarea în plafon se efectuează prin cumularea veniturilor menţionate mai sus, stabilite conform articolului 170 alineatul (2) din Codul fiscal. CASS se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentată de echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară. (pentru anul 2020: 2676 lei = 2230 lei x 12 luni x 10%) Se datorează CASS, în funcţie de plafon, indiferent dacă contribuabilii au calitatea de salariat sau pensionar.

Baza legala: articolele 155, 170, 174 din Codul fiscal

Contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim de 12 salarii minime brute pe ţară pot opta pentru plata CASS în condiţiile prevăzute la articolului 180 din Codul fiscal.

Sursa : DGFRP Brasov. Materialul complet il puteti gasi aici.

Articole similare

Comentariul tau aici